"ТАКТИКА І ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В СТРІЛЬБІ З ЛУКА"     

 
 


Калиніченко О. М.
Львівський національний Університет "Львівська Політехніка"

 
 
  В заняттях спортом, які мають на меті підготовку до участі в спортивних змаганнях, нарівні з техніки спортивних вправ відбувається навчання спортивній тактиці. Стрільба з лука не є винятком.
Слово тактика прийшло в спорт з військової термінології (від грецького слова taktika - мистецтво побудови військ), складова частина військового мистецтва, включно з теорією і практикою підготовки і ведення бою.
Існують декілька популярних визначень поняття - СПОРТИВНА ТАКТИКА:

• Спортивна тактика – це мистецтво ведення змагання з «супротивником». Її головна задача - найдоцільніше використовування сил і можливостей для перемоги. Основний засіб тактики - спортивна техніка, вживана в постійних і змінюваних умовах зовнішнього середовища, по наперед наміченому плану і відповідно до задач, які виникають.
• Спортивна тактика – це цілеспрямовані способи використання технічних прийомів в тактичних діях для вирішення задач змагань з урахуванням правил змагань, позитивних і негативних характеристик підготовки, а також умов середовища.
• Тактика в спорті - це доцільна і свідома зміна поведінки, дій спортсмена або спортивної команди залежно від умов і ситуації, що складається (або передбачуваній), з метою досягнення успіху в спортивних змаганнях.

   Зараз технічна, фізична і психологічна підготовка лучників знаходяться на достатньо високому, приблизно однаковому, рівні. Тому за інших рівних умов перемога на найбільших міжнародних змаганнях дуже часто визначається рівнем тактичного мистецтва лучників.
Рівень тактичної підготовленості залежить від оволодіння стрільцем засобами спортивної тактики (техніко-тактичними діями), і її формами (індивідуальній, командній).
Структура тактичної підготовленості витікає з характеру стратегічних задач, які формують основні напрями спортивної боротьби. Ці задачі можуть бути пов’язані з участю лучника в серії змагань і ціллю його підготовки до головних змаганнях сезону і мати, таким чином, перспективний характер. Вони можуть бути і локальними, тобто пов'язаними з участю в окремих змаганнях, із стрільбою на окремій дистанції, або в окремій спаринг-зустрічі.
В основі тактичної підготовленості окремих спортсменів і команд лежить оволодіння ними сучасними засобами, формами і видами тактики; відповідність тактики рівню розвитку стрільби з лука; відповідність тактичного плану особливостям конкретного змагання (стан місця змагань, особливості регламенту змагань, погодні умови, склад і підготовленість учасників змагань; характер суддівства; поведінка уболівальників і т.п.); пов'язання з рівнем досконалості інших сторін підготовленості - технічної, психологічної, фізичної, а також якістю і рівнем підібраності матеріальної частини. При розробці тактичного плану слід ураховувати досвід тактичних дій найсильніших спортсменів, основних суперників, їх технічні і фізичні можливості, психологічну підготовленість; техніко-тактичні і функціональні можливості партнерів; варіативність тактики в різних умовах, залежно від характеру техніко-тактичних дій суперників і партнерів, ходу спортивної боротьби.
Специфіка стрільби з лука є вирішальним чинником, який визначає структуру тактичної підготовленості лучника. Наприклад, однією з основних складових частин тактичної підготовленості в стрільбі з лука є вибір раціональної тактичної схеми і її використовування в змаганнях. Особливістю тактичної підготовки в стрільбі з лука є також те, що лучник в своїй спортивній діяльності використовує складне технічне оснащення: луки, стріли, плунжери, приціли, амортизації і т.п. Знання принципів дії устаткування і оснащення, яке використовується, його переваг і недоліків значно збагатив арсенал тактичних умінь лучника.
Тактичні дії лучника під час змагань направлені на досягнення оптимального успіху. Вони повинні будуватися відповідно до якості оснащення, яке він використовує, тактичних знань, рівня його технічної, фізичної і психологічної підготовленості, рівня розвитку фізичних здібностей, вольових якостей, швидкості реакцій і інших компонентів.
Конкретні задачі, які ставить перед собою спортсмен при участі в змаганнях, також відносяться до питань тактики. І це дуже важлива частина тактичної підготовки, оскільки вона істотно впливає на кінцевий результат. Діапазон можливих задач - установок дуже великий. До вибору задач, які ставить перед собою спортсмен самостійно або які йому рекомендує тренер, слід відноситися з великою увагою і відповідальністю. Задачі - установки можуть бути застосовані по відношенню як до повної участі в змаганнях, так і до його певних етапів. Спробуємо перерахувати деякі з можливих варіантів задач:

· Показати якомога кращий результат
· Показати заданий результат
· Виграти, байдуже з яким результатом
· Показати результат або зайняти місце, яке дасть право продовжувати змагання (в 1/32, 1/16 фіналу і т.д.)
· Показати рекордний результат на певній дистанції або у певній вправі
· По ходу змагання поступово поліпшувати свою результативність
· Зайняти певне місце, наприклад, зайняти перше місце або увійти до числа кращих трьох, шести, тридцяти двох і т.д. учасників
· Перемогти певного суперника
· Апробувати нову матеріальну частину (лук, стріли, амортизатори і т.п.)
· При участі в змаганнях прагнути звертати основну увагу на якість своїх технічних дій, а не на попадання в ціль і не на результат
· Відстріляти змагання не допускаючи вияву певної (конкретної) технічної помилки
· При стрільбі на певних дистанціях лучнику ставиться задача на переважне попадання стріл в певний круг мішені або іншими словами, "погоджуватися" на оптимальні і реальні в даний момент, для нього влучання. Наприклад, при стрільбі на 90 метрів ставиться задача не виходити за межі габариту "7", на 70 і 50 метрів не виходити за межі габариту "8", а на 30 метрів "погоджуватися" на попадання в габарит "9"
· Зосередити основну увагу на участі в "командному олімпійському раунді", а не на індивідуальній стрільбі
· Перевірити якість підгонки власного лука і стріл
· Прагнути дотримуватися оптимального ритму стрільби, або стріляти швидше звичайного
· І т. д., і т.п.

Тактика лучника багато в чому залежить від задач, які витікають з регламенту і правил змагань. Наприклад, введення в дію нових правил проведення змагань по стрільбі з лука (Олімпійський Раунд, дуельні зустрічі на дистанції 70 метрів) дуже сильно змінило вимоги до тактичної підготовки лучника. З цієї причини не всі покликані до цього, фаворити стрільби з лука змогли пристосуватися до нових задач і були навіть вимушені припинити активні заняття спортом.
При визначенні тактичних задач слід враховувати велику кількість можливих умов, від яких залежить їх виконання. Як приклад можна розглянути випадок необхідності участі лучника в змаганнях за умови погіршення його спеціальної витривалості (умовно, через хворобу або тривале відрядження, у нього була непередбачено велика перерва в регулярних тренуваннях напередодні змагань). В плані побудови тактичних схем і дій такому лучнику було краще б відмовитися від участі в змаганнях через загрозу нанесення шкоди його руховому навику. Але якщо через певні обставини такої можливості немає, то такому лучнику можна порекомендувати скористатися більш легким луком, полегшити силу плечей лука або дати йому установку стріляти в більш швидкому темпі з метою економії сил та енергії на обробку окремих пострілів і т.д.
Тактична майстерність лучника тісно пов'язана з психологічною підготовкою лучника. Бувають випадки, коли дуже важко провести межу між тактичними діями лучника і його діями, що мають відношення до його психологічної підготовки, а конкретніше до його власної психорегуляції. В психологічному аспекті тактичні дії є продуктом складних психомоторних процесів, які протікають послідовно і спільно. Психомоторні процеси тактичної дії відбуваються в трьох головних фазах:

· сприяння і аналіз ситуації змагання;
· розумове рішення спеціальної тактичної задачі;
· рухове рішення тактичної задачі.

  Ці три фази утворюють послідовну лаву рішення тактичних задач і знаходяться в тісному взаємозв'язку. Причому, вирішальну роль тут відіграє пам'ять лучника.
Тактичні дії в кібернетичному плані є пошуковою системою, направленою до цілі, яка серед можливих цілей не тільки обирає найсприятливішу, але і по ходу її рішення удосконалюється.
У міру зростання результативності в спорті і в стрільбі з лука, у тому числі, постійно збільшується число питань, які мають відношення до тактичної підготовки лучників. До сучасних питань тактики сміливо можна відносити не тільки дії лучника виконувані ним безпосередньо під час змагань, але й за їх межами. Так, наприклад, ритуали збірки і приготування до майбутніх змагань, живлення напередодні змагань, екіпіровка лучника, послідовність вибору установок на тренувальні заняття і тому подібне має безпосереднє відношення до тактичної підготовки лучників.
Активність тактичних дій є важливим показником спортивної майстерності. Спортсмен високої кваліфікації повинен уміти нав'язувати супернику свою волю, робити на нього постійний психологічний тиск за допомогою різноманітності і ефективності своїх дій, витримки, волі до перемоги, віри в успіх.
Ефективність тактичної діяльності в стрільбі з лука визначається здібностями лучника до просторової і часової антиципації, тобто передбачення шляхів розгортання ситуації змагання. Саме від цієї здатності багато в чому залежить точний вибір стрільцем точки прицілювання в складних погодних умовах.

 
 
МЕТОДИКА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
 
 
   Тактична підготовка – це процес, направлений на: вивчення сутності і основних теоретико-методичних положень спортивної тактики; оволодіння основними елементами, прийомами, варіантами тактичних дій; вдосконалення тактичного мислення; вивчення інформації, необхідної для практичної реалізації тактичної підготовленості; практичну реалізацію тактичної підготовленості.
Вдосконалення тактичної майстерності лучників в більшості випадків здійснюється в ході тактичних тренувань. ВИЗНАЧЕННЯ: Тактичне тренування – це вид тренування, який має на меті вивчення і вибіркове застосування спортсменом або командою найвідповідніших технічних прийомів, з метою вирішення певних часткових або фінальних задач змагання.
Проте в реальності, тактична майстерність лучника удосконалюється практично постійно, як в ході інших видів тренування, так і у вільний від основних видів тренувань час. Ця особливість пояснюється тим, що в тактичній підготовці лучника в рівній мірі важливим є як практичне оволодіння тактичними прийомами, так і вироблення у лучника звички тактично грамотно мислити. ВИЗНАЧЕННЯ: Тактичне мислення в спорті – це уміння спортсмена швидко і правильно оцінювати обстановку, спортивної боротьби, що безперервно змінюється, і відповідно до цього здійснювати власні тактичні задуми або швидко і ефективно вносити в них зміни у зв'язку з ситуацією, що склалася.
Серед основних напрямів тактичної підготовки в стрільбі з лука можна виділити: вивчення сутності і основних теоретико-методичних положень спортивної тактики; збір і аналіз інформації, необхідної для практичної реалізації тактичної підготовленості; оволодіння основними елементами, прийомами, варіантами тактичних дій; удосконалення тактичного мислення; практична реалізація тактичної підготовленості.
Розглянемо названі напрями тактичної підготовки більш детально:
Вивчення єства і основних теоретико-методичних положень спортивної тактики полягає в теоретичному засвоєнні загальних положень тактики спорту, тактики стрільби з лука, правил суддівства і положень про конкретні змагання, особливості тактики в родинних видах спорту, тактичного досвіду найсильніших спортсменів, способів розробки тактичної концепції і ін. Вивчення суті тактики є необхідною передумовою засвоєння тактичних дій, розвитку тактичних умінь і навиків, формування тактичного мислення.
Знання теоретико-методичних положень спортивної тактики допомагає точно оцінювати ситуацію змагання, адекватно підбирати засоби і методи діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей, кваліфікації, рівня підготовленості суперника і партнерів.
Тактичні знання лучник набуває протягом всього спортивного життя (кар'єри), збільшуючи їх об'єм відповідно до зростання його майстерності і накопичення досвіду. Від повноти цих знань багато в чому залежать об'єктивність і доцільність його тактичних концепцій, планів, задумів.
Оволодінню знаннями теорії тактики лучником сприяє весь комплекс словесних і наочних методів. Джерелами знань є спеціальна література, лекції, бесіди, пояснення, перегляд змагань, кінофільмів і відеозаписів, їх аналіз і ін.
Проте слід пам’ятати, що самі по собі ці знання, не підкріплені особистим руховим досвідом лучника, не можуть позитивно вплинути на спортивні результати. Для практичного оволодіння конкретними прийомами тактичної майстерності лучника можна рекомендувати проведення спеціальних занять (тренувань), які ставлять своєю головною задачею оволодіння конкретними тактичними знаннями, прийомами або навиками. Це можуть бути спеціальні заняття по відробітку навиків стрільби командних раундів, заняття з імітацією стрільби в умовах «цейтноту» (стрільба певної кількості стріл в обмежену кількість часу, наприклад, якісний випуск трьох стріл за 30 секунд), спеціальні заняття з перевіркою і виробленням «відчуття часу» і т.д. Як приклад пропонується проводити заняття з акцентом на придбання знань і умінь з області тактичної підготовки. Як відомо, через індивідуальні особливості лучників, через велику різноманітність технічних характеристик матеріальної частини, яку вони використовують, є велика різниця в «ціні поправок прицілу» на різних дистанціях. Для озброєння лучників практичними знаннями про «ціну поправок їх власних луків» можна час від часу пропонувати виконувати під час тренувань подібність лабораторних робіт. Наприклад, на дистанції 30 метрів лучникам пропонується виконати декілька серій з поєднанням центру купчастої стріл з центром мішені. Після цього рекомендується внести зміни в приціл на конкретну величину (наприклад, змістити мушку вправо на 5 мм і вниз теж на 5 мм). Далі лучникам рекомендується виконати серію пострілів і точно визначити центр нової купчастої. Простий арифметичний розподіл відстаней по горизонталі і по вертикалі від центру мішені до нового центру купчастої, на кількість внесених в приціл поправок (в нашому випадку це цифра 5) і буде ціною поправки в 1 мм на дистанції 30 метрів. Аналогічно визначаються «ціни поправок» і на всіх інших дистанціях. При цьому, можна звернути увагу на невелику відмінність в ціні «поправок» прицілу в горизонтальній і вертикальній площинах. Ця відмінність пояснюється тим, що є невелика відмінність в їх природі. При внесенні поправок у вертикальній площині, довжина прицільної лінії складає відстань від ока до мушки, а при внесенні поправок в горизонтальній площині враховується відстань від тятиви до мушки. Але через порівняно невелику різницю в цих відстанях, такими величинами можна нехтувати.
Збір і аналіз інформації, необхідної для практичної реалізації тактичної підготовленості. Перш за все, це торкається інформації про технічні можливості і особливості матеріальної частини, яка використовується, можливих суперників і партнерів по команді, про середовище і умови проведення майбутніх змагань. Найважливішою інформацією про суперників є відомості про їх фізичну підготовленість, техніко-тактичну манеру ведення ними боротьби, особливості поведінки в різних (сприятливих і несприятливих) умовах змагань, характеристики особи, вольові і психологічні якості.
Збір інформації про середовище і умови майбутніх змагань потрібні для моделювання таких тренувальних умов, які були б адекватними умовам майбутніх змагань, щоб спортсмени поступово пристосовувалися до специфічних умов змагань і готували свою матеріальну частину, одяг і взуття до конкретних умов на змаганнях. Тут необхідно враховувати терміни, місце і час проведення змагань, кліматичні умови (температура, вологість повітря), кількісний і якісний склад учасників, склад і кваліфікацію суддів, стан спортивних споруд (особливий інтерес повинна представляти якість щитів для уловлювання стріл) і т.п.
Удосконалення тактичного мислення. В процесі підготовки до змагань неможливо передбачити всі можливі ситуації майбутніх змагань. Тому однією з основних задач тактичної підготовки спортсмена є вдосконалення його тактичного мислення. При цьому необхідно розвивати такі уміння:
- швидко сприймати, адекватно усвідомлювати і аналізувати ситуації змагань;
- швидко і точно оцінювати ситуацію і ухвалювати рішення відповідно до обставин і рівня власної підготовленості;
- передбачати дії суперника (партнера по команді);
- рефлексія відображати свої дії відповідно до цілі змагань і задач конкретної ситуації змагання.
Важливим для лучника є розвиток його здібностей до просторового і тимчасового передбачення ситуацій, ще до початку їх розгортання. Разом із зростанням спортивної кваліфікації набувається здібність до точної тимчасової і просторової екстраполяції техніко-тактичних дій. В тактичному плані слід також виділити здатність спортсмена оперувати розумовим матеріалом, до якого відносяться знання, словесні інструкції (установки тренера), уявлення про рухи, ситуації змагань.
Тактичне мислення розвивається вправами, які полягають в спостереженні і пошуку тактичної сутності в умовах зміни погодних умов під час змагань, при зміні власного стану (поява втомленості, вияв власних технічних помилок), поломки і пошкодженні матеріальної частини, жестів, рухів, дій, намірів, станів суперників. Удосконаленню тактичного мислення сприяє концентрації уваги і свідомості лучника на пошуку ефективних способів боротьби за перемогу. Задачі, пов'язані з удосконаленням тактичного мислення, повинні спонукати до аналізу можливих аспектів ситуацій змагань в боротьбі за перемогу. Спортсмен повинен пам'ятати про результати дій в аналогічних ситуаціях (власних і інших спортсменів), ухвалювати рішення за обмежені проміжки часу.
Основними специфічними методами удосконалення тактичного мислення є метод тренування з суперником і метод тренування з умовним суперником. Використовують також з цією метою вправи на спеціальних приладах, тренувальних пристроях, індивідуальні уроки з тренером і контрольні. Серед методів вдосконалення тактичної майстерності, особливо цінним є сама участь у великій кількості спортивних змагань, різних за умовами, складом учасників і масштабом, - саме в змаганнях отримується цінний досвід, який допомагає знайти розумну форму дій в процесі спортивної боротьби. Важливим є і аналіз тактичної діяльності в умовах тренувань і змагань. Лучники повинні розказувати тренеру про те, що їм вдалося з'ясувати в змаганнях, чим були викликані їх дії, і які наміри вони мали, що перешкодило виконати план ведення змагань. Вони повинні вміти в деталях розглядати і аналізувати свої тактичні дії на тренуваннях і змаганнях. Тренер при цьому, разом з ними аналізує їх відчуття, визначає, наскільки швидко і правильно лучники сприймали обставини змагань і реагували на них, чи були вони уважними, що перешкодило їм виконати задачі, як виявлялися в змаганнях фізичні і етично-вольові якості, реалізовувалися технічні навики.
Оволодіння тактичними діями. Тактичну сутність дій, звичайно, засвоюють практично разом з оволодінням технічних прийомів (техніки лучника). Саме в процесі практичного оволодіння технічними прийомами лучники усвідомлюють, що їх технічні дії повинні бути пов’язані з реалізацією можливих тактичних варіантів. Задача тактичної сутності і її можливої ефективності полягає в тому, щоб в певних ситуаціях оперативно зробити оптимальний вибір дії і успішно вирішити тактичну задачу.
Засвоєння сутності різних тактичних ситуацій передбачає вивчення типових ситуацій і особливостей поведінки в будь-якій з них, а також підготовку до ведення боротьби з різними суперниками, в різних умовах.
Для навчання тактиці в стрільбі з лука можна використовувати всю сукупність словесних, наочних і практичних засобів і методів підготовки. Проте якнайповніше тут застосовуються практичні засоби і методи.
Основою практичних методів тактичної підготовки є принцип моделювання діяльності спортсмена в змаганнях. З цією метою в тренування лучника вводять штучні умови або ситуації, які моделюють специфічну діяльність спортсмена. Наприклад, під час виконання контрольної або стрільби "на рахунок" тренер може штучно змоделювати таку ситуацію, ніби у них під час змагань порвалася тятива, або зламалася амортизація і т.д. Практично, це може бути реалізовано в проханні тренера поміняти тятиви на запасні і продовжити стрільбу по можливості без зниження її якості (імітація обриву тятиви), або зняти амортизації (імітація поломки амортизацій) і також продовжувати успішне ведення стрільби, або продовжити стрільбу запасними луками. Окрім набування тактичних навиків, такі вправи приносять ще і чисто психологічну користь. Річ у тому, що подібні вправи зменшують ступінь (рівень) тривожності в реальних умовах змагань і лучники на підсвідомому рівні перестають боятися можливих несподіваних випадків і вже не розгублюються у випадках, якщо подібні непередбачені ситуації трапляються реально під час змагань.
Метод тренування з суперником використовують для детального опрацьовування варіантів тактичних дій, тактичного удосконалення з урахуванням індивідуальних особливостей лучників; удосконалення вольових якостей; виховання уміння використовувати свої можливості в різних тактичних ситуаціях які створюються в ході змагань.
Використовуються також вправи з обумовленими ситуаціями, де спортсмен, який грає роль суперника, діє у межах чітко даних тренером задач і моделює фрагменти окремих ситуацій змагань.
На різних етапах багаторічної підготовки і в різні періоди тренувального макроциклу удосконаленню тактичної майстерності приділяють різну увагу. Найбільша увага тактичній підготовці приділяється на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, коли спортсмен готується до найвищих досягнень. На етапі спеціалізованої базової підготовки удосконалюються основні, вузлові компоненти тактичної майстерності. На першому і другому етапах багаторічної підготовки тактичне удосконалення торкається, головним чином, теоретичної і практичної підготовки.
Найбільший об'єм тактичної підготовки в макроциклі припадає на кінець підготовчого періоду і на період змагання. На першому етапі підготовчого періоду удосконалюються окремі компоненти тактики. Робота значно посилюється на етапі безпосередньої підготовки до основних змагань. Рівень технічної майстерності, фізичної і психологічної підготовленості, який сформувався до цього етапу, дозволяє перейти до вдосконалення тактики в її найбільшому наближенні до умов майбутніх змагань.
Вибір того або іншого тактичного варіанту вдосконалення і його реалізація в ході змагання залежить від рівня тактичної майстерності спортсмена, розвитку його рухових якостей і можливостей найважливіших функціональних систем, етично-вольової і психологічної підготовленості. Адже процес тактичної підготовки можна розглядати як своєрідний об'єднуючий чинник щодо інших складових частин спортивної майстерності.
Практична реалізація тактичної підготовленості. Цей синтезуючий напрям тактичної підготовки має на меті рішення тактичних задач: створення цілісної уяви про хід змагань; формування індивідуального стилю ведення боротьби змагання; рішуче і своєчасне втілення ухвалених рішень через раціональні прийоми і дії з урахуванням особливостей погодних умов, дій суперника, середовища, суддівства, ситуації змагання і ін.
Цілісна уява про тактику діяльності змагання формується і видозмінюється протягом спортивної діяльності. Найпомітніші переоцінки і зміни в уявленні спортсменів відбуваються після їх участі в головних змаганнях, які піддають їх спортивну майстерність найбільшим випробуванням, примушують зважувати всі "за і проти" стану їх підготовленості, зіставляти нову інформацію з раніше набутими уявленнями.

МОЖНА НАВЕСТИ ПЕРЕЛІК МІНІМУМУ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИКІВ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЛУЧНИК В ОБЛАСТІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

· Уміти розрахувати і запам'ятати величину зсуву середньої крапки влучання (СКВ) стріли на всіх дистанціях стрільби за умови переміщення мушки на 1 мм як у вертикальній, так і в горизонтальній площині.
· Уміти обчислювати необхідні поправки і вносити їх в приціл.
· Знати величину зсуву СКВ своїх стріл при стрільбі на різних дистанціях при вітрі різної швидкості і різного напряму.
· Уміти стріляти з винесенням крапки прицілювання в різні райони мішені і за її межі.
· Уміти визначати силу і напрям вітру по зовнішніх ознаках.
· Мати оптимальні варіанти розминки і уміти користуватися ними перед тренуваннями і змаганнями.
· Знати оптимальний для себе психологічний мікроклімат і уміти вдало створювати його під час змагань.
· Мати чітке уявлення про раціональне харчування (з урахуванням індивідуальних особливостей свого організму) і строго дотримуватися його в період участі в змаганнях.
· Уміти раціонально використовувати паузи відпочинку між пострілами, серіями і між дистанціями в ході змагань.
· Уміти постійно тримати під контролем стан своєї матеріальної частини.
· Мати на змаганнях зручний спортивний одяг на різні погодні умови, підігнаний і заздалегідь перевірений в умовах стрільби.
· Уміти безпомилково пристрілюватися на пристрілювальних серіях і забезпечувати постійний контроль над положенням СКВ. Своєчасно реагувати на зсув СКВ.
· Добре відчувати хід часу відведеного на виконання серії пострілів, уміло використовувати його. Не боятися цейтноту. Уміти стріляти швидко і якісно, також і після тривалого очікування слушного моменту, через пориви вітру знаходячись в позі готовності до пострілу.
· Уміти стріляти в різних тимчасових режимах. При потребі уміти якісно стріляти без використовування клікера, якщо того вимагають умови, що склалися.
· Мати награні варіанти поведінки і дій на випадок поломки і проблем з матеріальною частиною або екіпіровкою лучника.
· Мати на внутрішній стороні ящика для лука і стріл список всіх потрібних речей, які повинні знаходитися в ньому. Виробити звичку перевіряти за цим списком наявність потрібних речей перед виходом на тренування і змагання.

 
 


При бажанні цей перелік можна продовжувати і далі, оскільки тактичній підготовці лучника практично не існує меж.
Важливими компонентами формування цілісної уяви про тактичну підготовку є:
- усвідомлення спортсменом власної техніко-тактичної озброєності, особливостей індивідуальної манери, переваг і недоліків підготовки;
- розуміння взаємозв'язку між підготовчими діями і основними засобами ведення боротьби змагання;
- розуміння характеру ініціативи і значення таких тактичних елементів як раптовість, своєчасність та ін.;
- розуміння необхідності витримки і свідомого ризику, знання варіантів поведінки в різні моменти змагань, уміння проводити розминку і самостійно регулювати свій психологічний стан;
- оволодіння здатністю протидіяти з різними за стилем стрільби і силою суперниками;
- розуміння психо - тактичної специфіки боротьби змагання;
- чітке уявлення про ціль підготовки, участі в окремих змаганнях і окремих зустрічах, про шляхи досягнення поставленої цілі і окремих задач.
Кінцевою метою тактичної підготовки є формування певного стилю ведення боротьби змагання.
Стиль (манера) ведення тактичної боротьби повинен включати загальні принципи тактики стрільби з лука і враховувати індивідуальні особливості спортсмена, в тому числі і його недоліки.
Практика спорту давно відзначає курйозні випадки програшу сильних спортсменів і сильних команд досить слабким суперникам. Це є результатом не стільки негативного настрою, скільки результатом неадекватного віддзеркалення рефлексії моделі суперника. Частіше всього це трапляється, якщо досвідчений спортсмен недооцінює можливості свого опонента або переоцінює свої власні.

Контроль тактичної підготовленості
Контроль тактичної підготовленості пов'язаний з оцінкою таких складових частин тактичної майстерності спортсменів:
- загального об'єму тактики, який визначається кількістю тактичних варіантів, які спортсмен або команда використовує в тренувальних обставинах і змаганнях;
- різносторонності тактики, яка характеризується різноманітністю дій і прийомів;
- раціональності тактики, яка характеризується кількістю техніко-тактичних дій і прийомів, які дали позитивний результат (покращили або зберегли високий рівень результативності, дозволили виграти окремі зустрічі і т.д.);
- ефективності тактики, яка визначається відповідністю техніко-тактичних дій, які використовує спортсмен (або команда) його індивідуальним особливостям.
Етапна перевірка тактичної підготовленості дозволяє спостерігати за основними особливостями становлення майстерності окремих спортсменів і команд в цілому. Під час поточного контролю оцінюють тактику спортсменів і команд в змаганнях, окремих зустрічах, стартах і т.д. з різними суперниками, в умовах багатоденних змагань, турнірів. Оперативний контроль спрямовують на оцінку тактичної майстерності окремих спортсменів і команд під час тренувальних занять і змагань.

 
       
    | 3 | 4 | | Back TOC | Top | Наступна сторінка(2)  
 
This page, and all contents, are Copyright © 2000 - 2005
by the Lviv Archery Federation.

This page last updated Monday, December 27, 2004